Novinky

05.02.2018 13:43

rozvrh

Od 19. 2. 2018 se změní rozvrh vyuč. hodin dvou dnů :  středa - ČJ, AJ, R (volná hod.), M,TV     čtvrtek - ČJ, M, VV, PČ, ČJ         Konce vyučovacích hodin zůstávají stejné.              

—————

05.12.2017 13:43

variabilní symbol

Každý žák má ve své Žákovské knížce na str. 1 -  nahoře zapsaný svůj variabilní symbol.

—————