Novinky

16.04.2018 14:30

ekologie

19.4.2018 - ekologická přednáška - třídění odpadu, ve škole 4.vyuč. hod

—————

03.04.2018 13:26

divadlo

4.5. 2018 jdeme do divadla Gong na Malou čarodějnici, cena 90 Kč, učíme se jednu hodinu - ČJ. Návrat asi ve 12 h až 12.30h. S sebou svačinu a malé pití.

—————

05.02.2018 13:43

rozvrh

Od 19. 2. 2018 se změní rozvrh vyuč. hodin dvou dnů :  středa - ČJ, AJ, R (volná hod.), M,TV     čtvrtek - ČJ, M, VV, PČ, ČJ         Konce vyučovacích hodin zůstávají stejné.              

—————

05.12.2017 13:43

variabilní symbol

Každý žák má ve své Žákovské knížce na str. 1 -  nahoře zapsaný svůj variabilní symbol.

—————