variabilní symbol

05.12.2017 13:43

Každý žák má ve své Žákovské knížce na str. 1 -  nahoře zapsaný svůj variabilní symbol.

—————

Zpět