Prosím podepsat sešity na titulní straně - nejlépe nalepit štítek.

Žáci budou nosit každý den Žákovskou knížku, sešit  Sdělení. učebnice, pracovní sešity podle rozvrhu a penál.

Prosím o kontrolu Žákovských knížek a sešitů Sdělení - denně. Prosím podpis každý týden.

 

UČENÍ v týdnu od  19.2.  do 23. 2. 2018

 ČJ - Slabikář - str. 43 - 46  D.ú.  - čtení - všechny stránky, které čteme ve škole

 ČJ - Písanka 2. díl str. 27 - 29,  D.ú. Písanka str. 28 na 21.2.

JE POŘEBA, ABY SI DĚTI DENNĚ ČETLY. Prosím vystříhat další písmenka - P,p, T,t, J,j, Y,y, N,n, V,v, Z,z, D,d, K,k, Š,š, R, r,

M - 2.díl - str. 55 - 60, 62,   D.ú. str. 60 cv. modré sluníčko

PRV - str. 42 - 43