Prosím rodiče o dva podpisy v Ž.K. a jeden podpis žáka - na str. 3. 

Děkuji za ochotu a spolupráci.                                                                                                                                                     

Pravidla ve třídě platí stejná jako v 1. ročníku - chování,  práce ve škole.

 

Prosím podepsat sešity na titulní straně - na pracovní sešity je  nejlepší nalepit štítek. 

Žáci budou nosit každý den Žákovskou knížku, sešit  Sdělení. učebnice, pracovní sešity podle rozvrhu a penál.

Prosím o kontrolu Žákovských knížek a sešitů Sdělení - denně. Prosím podpis každý týden.

Učivo týden :  15. 10. - 19.10. 2018

ČJ - učebice str.34  cv.8, str. 35 - 37, 39 - 40 ústně, vybraná cvičení z učebnice píšeme ve škole do sešitu ČJ - ML, Písanka str. 11 -12,  D.ú.  čtení - Čítanka str.  27 - 28 Na výletě, D.ú. ČJ učebnice str.33 - abeceda - naučíme se ji do 19.10.a D.ú. učebnice - str.35 cv.11 na 16.10. do dom.sešitu ČJ

Pr - str. 12 - 13, opakování - Naše vlast str.7 a str.11 - Jehličnaté stomy

M -  str.18 - 20, D.ú. M str.18 cv.2 na 17.10., Mg - str.43

HV - učebnice mají žáci ve škole.

V letošním šk. roce nebudeme mít pracovní sešity na ČJ a na PR, proto je vhodné mít zásobu sešitů č. 512 na Pr č. 520.