Prosím podepsat sešity na titulní straně - nejlépe nalepit štítek.

Žáci budou nosit každý den Žákovskou knížku, sešit  Sdělení. učebnice, pracovní sešity podle rozvrhu a penál.

Prosím o kontrolu Žákovských knížek a sešitů Sdělení - denně. Prosím podpis každý týden.

 

týden od 18.6. do 22.6. 2018

 

 ČJ - Slabikář - str. 108 - 112 ,  D.ú  číst všechny stránky, které čteme ve škole 

Je potřeba, aby si děti doma denně četly, asi 15 až 20 min. 

Písanka 4.díl - str. 37 až 40

M -  sčítání a odčítání  přes deset - s přechodem desítky sčítánítání a odčítání  do 100 - celé desítky , opakování učiva 1. roč.

 

Prv - str. 80 - 82, opakování učiva - 1.roč.