Prosím podepsat sešity na titulní straně - nejlépe nalepit štítek.

Žáci budou nosit každý den Žákovskou knížku, sešit  Sdělení. učebnice, pracovní sešity podle rozvrhu a penál.

Prosím o kontrolu Žákovských knížek a sešitů Sdělení - denně. Prosím podpis každý týden.

 

týden od 23.4. do 27.4.2018

 ČJ - Slabikář - str. 75 - 78,  D.ú  číst všechny stránky, které čteme ve škole 

Písanka 3. díl - str. 20 - 24, D.ú. str.21 na 26.4.a str. 23 a 27.4.

JE POŘEBA, ABY SI DĚTI DENNĚ ČETLY. Prosím vystříhat další písmenka - P,p, T,t, J,j, Y,y, N,n, V,v, Z,z, D,d, K,k, Š,š, R, r, Au, au, Ou, ou, C,c, H,h,  B,b, Č,č, Ž,ž, Ř,ř, CH, ch

 

M 2. díl - str. 44 - 48

 

Prv - str. 61 - 62