Prosím rodiče o dva podpisy v Ž.K. a jeden podpis žáka - na str. 3. 

Děkuji za ochotu a spolupráci.                                                                                                                                                     

Pravidla ve třídě platí stejná jako v 1. ročníku - chování,  práce ve škole.

 

Prosím podepsat sešity na titulní straně - na pracovní sešity je  nejlepší nalepit štítek. 

Žáci budou nosit každý den Žákovskou knížku, sešit  Sdělení. učebnice, pracovní sešity podle rozvrhu a penál.

Prosím o kontrolu Žákovských knížek a sešitů Sdělení - denně. Prosím podpis každý týden.

Učivo týden :  27.5. - 31.5. 2019

ČJ - učebnice str. 141  - 143 ústně - souhlásky na konci slova, Čítanka str. 119 - 126, Písanka 3. díl - str.9 - 12, D.ú.- str. 12 na 29.5.

M -  pocvičujeme násobilku č. 2 - 8, str.36 - 37

Mg - str.55 cv. 3.,4., 5

PR  str. 64 - 65

HV - učebnice mají žáci ve škole

V letošním šk. roce nebudeme mít pracovní sešity na ČJ , proto je vhodné mít zásobu sešitů č. 512 na ČJ,  č. 520 na PR a č. 523 na M. Děkuji. Kys.

Informace o učivu dávám i na Bakaláře - nástěnka třídy 2.B.