Prosím rodiče o dva podpisy v Ž.K. a jeden podpis žáka - na str. 3. 

Děkuji za ochotu a spolupráci.                                                                                                                                                     

Pravidla ve třídě platí stejná jako v 1. ročníku - chování,  práce ve škole.

 

Prosím podepsat sešity na titulní straně - na pracovní sešity je  nejlepší nalepit štítek. 

Žáci budou nosit každý den Žákovskou knížku, sešit  Sdělení. učebnice, pracovní sešity podle rozvrhu a penál.

Prosím o kontrolu Žákovských knížek a sešitů Sdělení - denně. Prosím podpis každý týden.

Učivo týden :  17.12. - 21.12. 2018

ČJ - učebnice str.74 - 77 ústně , vybraná cvičení z učebnice a poučky píšeme ve škole do sešitu Čj,  Písanka str. 21 - 22,  D.ú.  čtení - Čítanka str. 55 - 57, D.ú. ČJ - do dom. sešitu napsat celé cv.10 str.75 z učebnice ČJ a podtrhat slova významem souřadná na 18.12.

M - str.37 - 39 procvičovat jednotky délky, objemu a hmotnosti, opakovat - sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

Mg - str.48 cv.6., 7.

PR  -  str. 28, Vánoční zvyky a tradice - str. 27 opakování

HV - učebnice mají žáci ve škole

V letošním šk. roce nebudeme mít pracovní sešity na ČJ , proto je vhodné mít zásobu sešitů č. 512 na ČJ,  č. 520 na PR a č. 523 na M. Děkuji. Kys.