Archiv článků

27.04.2018 10:44

vítání cykloobčánků

29. 5. 2018 Vítání cyklobčánků je jen pro družinové děti po 13 h. Na oběd půjdeme ve 12h, vyučování končí ve 12.35 jako každé úterý. Děti které 29. 5. nepůjdou do družiny budou v šatně už ve 12.40 h.

—————

27.04.2018 10:40

fotografování

28.5. 2018  fotografování, jedna fotografie - 25 Kč

—————

27.04.2018 10:38

sportovní den

26. 5.2018 - Sportovní den v areálu školy - 9 - 13 h

—————

05.02.2018 13:43

rozvrh

Od 19. 2. 2018 se změní rozvrh vyuč. hodin dvou dnů :  středa - ČJ, AJ, R (volná hod.), M,TV     čtvrtek - ČJ, M, VV, PČ, ČJ         Konce vyučovacích hodin zůstávají stejné.              

—————

05.12.2017 13:43

variabilní symbol

Každý žák má ve své Žákovské knížce na str. 1 -  nahoře zapsaný svůj variabilní symbol.

—————